Open Source CMS til

Frederikssund
kommune

Frederikssund.dk 
- online servicering af 44.000 borgere.

Frederikssunds web-løsning skulle leve op til specifikke krav for hhv. teknologi, indhold, digitalisering og dialog.


Vil du vide mere om casen?

Kontakt os


Målsætning:
Til Frederikssund Kommune har Acto leveret samlet online webplatform til vidensformidling blandt kommunalmedarbejdere, institutioner og til betjening af kommunens 44.000 borgere.

Hjemmesiden er udviklet med nyeste open source teknologier, og formidler information om kommunens servicetilbud samt fungerer som platform for digital selvbetjening af borgere og virksomheder – 24 timer i døgnet, 365 dage om året. 

Leverance:
Multi-site content management og adminitrations system, Website, Intranet, Ekstranet, Subsites til mere end 100 institutioner, Kanalisering af nyheder på alle tre platforme, Integration til Kulturkalenderen Kultunaut, Selvbetjeningsløsninger, Tilgængelighed efter Bedst på nettets direktiver.