IT-systemerKravpakkeVedligeholdelse

|

ProcesCasesJobsOm ActoActo Talks
Mit actoKontakt os

Få hjælp til din kravspecifikation
- Et godt forarbejde er nøglen til succes

Hos Acto tager vi udgangspunkt i, at software skal bygges på en forsvarlig måde. Vi arbejder ud fra en kravpakke, hvor både vi som leverandør og I som kunde er enige om, hvordan processen skal forløbe. Vi starter derfor enhver udviklingsproces med at stille jer en række spørgsmål:

 1. Er problemet defineret og beskrevet grundigt?
  Det kan være, at I beskriver en tænkt løsning frem for det problem, I egentlig vil løse, eller er I startet med at lede efter en løsning, inden I har et overblik over problemet.
 2. Er der taget stilling til projektets succeskriterier? Hvornår er projektet færdigt? Hvordan måler I det?
 3. Har I identificeret de korrekte funktionelle og ikke-funktionelle krav?
 4. Er der konstrueret et ordentligt softwaredesign og -arkitektur?
 5. Er der valgt den rigtige teknologi?
 6. Kan løsningen skaleres?
 7. Er løsningen nem at vedligeholde?
 8. Overholder løsningen lovmæssige krav (eksempelvis GDPR)?

Referencer:

Se Cases
Assistant Chief Technology Officer

Sådan undgår vi misforståelser

Når et it-projekt kuldsejler, skyldes det typisk, at der har været dårlig forventningsafstemning mellem leverandør og kunde, manglende ansvarstagning fra kunden, dårligt softwaredesign eller lign.

Actos agile tilgang til udvikling

Hos Acto løser vi større softwareprojekter ud fra en agil tilgang, idet vi anvender metoden SCRUM.

SCRUM indebærer, at vi bygger software i mindre bidder og med større kundeinvolvering, og denne fremgangsmåde gør det lettere at håndtere uforudsete problemstillinger i projektudviklingen. Metoden giver desuden fleksibilitet i forhold til at ændre kurs eller prioritere anderledes undervejs i projektets udviklingsforløb.

Det nødvendige skelet: kravpakken

For at kunne give jer et ordentligt stykke software, kræver det et grundigt forarbejde, som beskriver hele løsningen: en kravpakke.

Med udgangspunkt i kravpakken kan vi udarbejde en budgetramme og en vejledende tidsplan, der kan danne et solidt fundament for vores samarbejde.

Budgetrammen består i et antal sprint (periode af tid med x-antal udviklere), hvori jeres software bliver udviklet. Budgetrammen hænger derfor tæt sammen med projektets tidsplan.

Første skridt er, at projektet bliver defineret og beskrevet. Herefter godkender I kravpakken, hvorefter Acto påbegynder selve udviklingen.

Beautiful mood image

Processen for at lave en kravpakke er

 1. Funktionalitetsbeskrivelse
  Vi beskriver løsningen i prosatekst. Herefter skal I godkende beskrivelsen.
 2. Aktørdiagram
  Der tegnes et aktørdiagram med en tilhørende beskrivelse af aktørens rolle. Dette beskriver de forskellige typer brugere og deres mål med at anvende systemet. Fx for et lagerstyringssystem, har lagerbestyrer og plukkeren meget forskellige formål med at bruge systemet, og systemet skal imødekomme alle ønsker.
 3. Domænemodel
  Acto tegner en model over det samlede problemdomæne. Modellen viser sammenhængen mellem de forskellige elementer, som systemet kommer til at bestå af og giver dermed et visuelt overblik over systemets kompleksitet. En god domænemodel sikrer, at alle på et givet tidspunkt kan få et hurtigt overblik over systemets kompleksitet, så der ikke opstår alt for mange “hovsa”-øjeblikke.
 4. Terminologi
  Vi bliver sammen enige om de begreber, der bliver anvendt i projektet. Det gælder om at få introduceret et “ubiquitous language”, så alle forstår, hvad der menes med forskellige ord. Eksempelvis kan “brugeren” være et meget upræcist ord at bruge, da et system typisk har flere typer brugere.
 5. Infrastruktur og platforme
  Der skal være enighed om, hvilke platforme systemet skal anvendes på (apps, browsere, versionsnumre, teknologi etc.)
 6. Userstories
  Acto beskriver de mål, som aktørerne skal kunne bruge systemet til at opnå. Et eksempel fra et lagerstyringssystem kunne være: “Som plukker ønsker jeg at kunne få udleveret en plukliste, så jeg kan hente de rigtige ting fra lageret.”
 7. Interaktionsbeskrivelse
  Vi beskriver, hvad der sker, når man interagerer med knapper/funktioner i websystemet og app’en, beskrevet i en wireframe.
 8. GDPR og lovmæssige krav
  Sammen med jer tager vi stilling til personfølsomme data og andre lovmæssige krav og lægger en strategi herfor
 9. Deliverables
  Vi aftaler med jer, hvilke artefakter fra processen, I ønsker samt en proces for, hvordan vi håndterer diverse overleveringer og sikrer, at disse processer er forankret i jeres organisation. Det kan eksempelvis være i forbindelse med at gå live med løsningen og fremtidige updates.
Beautiful mood image

Har I brug for assistance?

Åbningstider:
Mandag - torsdag 09:00 - 17:00
Fredag: 09:00 - 16:00

Ringager 4, 2605 Brøndby (Vis på kort)

Assistant Chief Technology Officer

+45 60 19 68 50info@acto.dkOm Acto

Åbningstider:
Mandag - torsdag 09:00 - 17:00
Fredag: 09:00 - 16:00

Ringager 4A, 2605 Brøndby (vis på kort)

CVR-nummer: 36919914© Acto ApS

Cookies

Acto anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Du accepterer cookies ved af klikke videre på ”accepter cookies”.

Læs mere