Tommorows solutions - today

Et godt forarbejde er nøglen til succes

Hos Acto tager vi udgangspunkt i, at software skal bygges på en forsvarlig måde. Vi arbejder ud fra en kravpakke, hvor både os som leverandør og dig som kunde er enig om, hvordan processen skal forløbe. Derfor starter vi enhver udviklingsproces med at stille jer en række spørgsmål:

 1. Er problemet defineret og beskrevet grundigt?
  Det kan være, at I beskriver en tænkt løsning frem for det problem, I egentlig vil løse. Eller I er startet med at finde løsning, før I har et overblik over problemet.
 2. Er der taget stilling til succeskriterier? Hvornår er projektet færdigt? Hvordan måler I det?
 3. Har I identificeret de korrekte funktionelle og ikke-funktionelle krav?
 4. Er der konstrueret et ordentligt softwaredesign og -arkitektur?
 5. Er der valgt den rigtige teknologi?
 6. Kan løsningen skaleres?
 7. Er løsningen nem at vedligeholde?
 8. Overholder løsningen lovmæssige krav (fx GDPR)?

Referencer:

Sådan undgår vi misforståelser

Når et it-projekt kuldsejler, skyldes det typisk, at der har været dårlig forventningsafstemning mellem leverandør og kunde. Det kan også bunde i manglende ansvarstagning fra kunden, dårligt softwaredesign og meget mere.

Actos agile tilgang til udvikling

Hos Acto løser vi større softwareprojekter ud fra en agil tilgang, hvor vi anvender metoden SCRUM. Det betyder, at vi bygger software i mindre bidder og med større kundeinvolvering. Det gør det lettere at håndtere uforudsete problemstillinger i projektudviklingen. Desuden giver det fleksibilitet i forhold til at ændre kurs, eller prioritere anderledes undervejs i projektets udviklingsforløb.

Det nødvendige skelet: kravpakken

For at kunne give jer et ordentligt stykke software, kræver det et grundigt forarbejde, som beskriver hele løsningen: en kravpakke. Med udgangspunkt i kravpakken kan vi udarbejde en budgetramme og en vejledende tidsplan, der danner et solidt fundament for vores samarbejde.

Budgetrammen består i et antal sprint (periode af tid med x-antal udviklere), hvor jeres software bliver udviklet. Derfor hænger budgetrammen også tæt sammen med tidsplanen.

Første skridt er, at projektet bliver defineret og beskrevet. Herefter skal I skal godkende kravpakken, før vi kan påbegynde selve udviklingen.

Service image placeholder
Background image for case
Image alt

Men en kravpakke fra Acto øges vi sammen sandsynligheden for, at den endelige leverance matcher de forventninger, I har til opstart af projektet.

Processen for at lave en kravpakke er:

 1. Funktionalitetsbeskrivelse
  Vi beskriver løsningen i prosatekst. Herefter skal I godkende beskrivelsen.
 2. Aktørdiagram
  Der tegnes et aktørdiagram med en tilhørende beskrivelse af aktørens rolle. Dette beskriver de forskellige typer brugere og deres mål med at anvende systemet. Fx for et lagerstyringssystem, har lagerbestyrer og plukkeren meget forskellige formål med at bruge systemet, og systemet skal imødekomme alle ønsker.
 3. Domænemodel
  Acto tegner en model over det samlede problemdomæne. Den viser sammenhængen mellem de forskellige elementer, som systemet kommer til at bestå af, så man kan få et visuelt overblik over systemets kompleksitet. En god domænemodel sikrer, at alle på et givet tidspunkt kan få et hurtigt overblik over systemets kompleksitet, så der ikke opstår alt for mange “Hovsa” øjeblikke.
 4. Terminologi
  Vi bliver sammen enige om de begreber, der bliver anvendt i projektet. Det gælder om at få introduceret et “ubiquitous language”, så alle forstår, hvad der menes med forskellige ord. F.eks kan “brugeren” være et meget dårligt ord at bruge, da et system typisk har flere typer brugere.
 5. Infrastruktur og platforme
  Der skal være enighed om, hvilke platforme systemet skal anvendes på (apps, browsere, versionsnumre, teknologi etc.)
 6. Userstories
  Acto beskriver de mål, som aktørerne skal kunne bruge systemet til at opnå. Et eksempel fra et lagerstyringssystem kunne være  “Som en plukker skal jeg kunne få udleveret en plukliste, så jeg kan hente de rigtige ting fra lageret”
 7. Interaktionsbeskrivelse
  Vi beskriver, hvad der sker, når man interagerer med knapper/funktioner i websystem og app, beskrevet i wireframe
 8. GDPR og lovmæssige krav
  Sammen med jer tager vi stilling til personfølsomme data og andre lovmæssige krav og lægger en strategi herfor
 9. Deliverables
  Vi aftaler med jer, hvilke artefakter fra processen, I ønsker, samt en proces for, hvordan vi håndterer diverse overleveringer og sikrer, at disse processer er forankret i kundens organisation. Det kan fx være om at gå live med løsning og fremtidige updates.
Background image for case
Acto Talks:

The Application Lifecycle Explained

The Application Lifecycle describes all of the different activities that go into making a software application, and it is unfortunately still quite poorly understood - even among people who have been making a living in the software industry for decades.

Kvalitetskontrol af web- og IT-projekter

Som et led i Acto’s kvalitetssikring af de projekter vi koder for vores kunder, har vi i vores Continuous Delivery setup, sat Statisk Kode Analyse værktøjet SonarQube op. Med andre ord, hver gang vi har kodet noget nyt, gennemser SonarQube koden automatisk.

Har du brug for assistance?

Dit produkt er vores prioritet. Derfor er god kundeservice et af vores vigtigste fokusområder.
Skriv til os, så vender vi hurtigst muligt tilbage.

Hverdage mellem kl: 09:00 - 16:00