HVORDAN NÅR DU BEDST FRA START MED EN GOD SMV DIGITAL RÅDGIVER?

Opdag og undgå faldgruberne, og se hvordan en velstruktureret rådgivningsproces ser ud.

1. Overvejelser om jeres projekt

Med SMV Digital får I adgang til en pulje offentlige penge, der er tilsidesat jer fra samfundets side, fordi vi ønsker at støtte små- og mellemstore danske virksomheder i at vækste og forblive konkurrencedygtige. En kærkommen hjælp til at konkurrere med de større virksomheder.

1.1 Et naturligt skridt i jeres udvikling

Hvis du allerede har en succesfuld virksomhed kørende, så ligner en udvidelse af jeres digitale potentiale et sikkert skridt i retningen mod guld og grønne skove. SMV Digital kan støtte jer med flere hundrede tusind kroner i den sammenhæng, og derfor er det helt naturligt at kigge den vej, uanset om I bygger noget nyt helt fra bunden, eller I vil have et supplerende værktøj til jeres digitale værktøjskasser, der udvider jeres handlemuligheder som aktør i jeres marked. Du kender til den mulige gevinst ved at udvide jeres digitale landskab. Men hvor ligger faldgruberne?

1.2 IT projekter kan slå fejl

Vi kender alle til skrækhistorierne. En investering i et system, der skal kunne det hele og et lovende projekt, der trækker ud eller helt løber ud i sandet, for til sidst at stå tilbage med et system, der aldrig får løst de forretningsmæssige

Jeres behov

Første trin af et projekt er at definere det din løsning skal kunne.

Jeres arbejdsgange

Din løsning skal passe ind i jeres interne arbejdsgange.

Et billede af et sortiment af hatte, der symboliserer de mange forskellige roller en ansat i en SMV kan have
Det kan være svært at få prioriteret udvikling, når de fleste ansatte allerede har mange vigtige hatte.

1.3 Mange hatte kan udfordre udvikling

I mange SMV’er er ressourcerne ofte øremærket kerneforretningen, og de ansatte har mange hatte og roller, der i fællesskab sikrer, at virksomheden når hele vejen rundt. Det kan gøre udvikling svært, for selvom pengeposen er stor, vil projektet blive udfordret på, om den ansvarlige har tid til at bevare overblikket over projektets fremdrift.

Kommer der udfordringer med leverandøren, er det også sjældent at en SMV kan gå den juridiske vej uden selv at risikere betydelige økonomiske tab.

I kan minimere denne risiko ved at sikre jer, at jeres projekt er ordentligt defineret, så der er enighed om hvad jeres system skal kunne (og hvordan det skal gøre det på en måde der passer jeres arbejdsgange). Ingen ønsker tovtrækning med en træg leverandør.

1.4 Gå den rigtige retning fra start.

Det er ikke et tilfælde at SMV Digital udlodder puljer til rådgivning, og ikke bare puljer til implementering af systemer. De beslutninger der tages i starten er vigtige for hvordan løsningen kan udvikle sig, og derfor er det vigtigt, at I finder en rådgiver der har kompetencerne og tiden til at føre første fase af jeres projekt til dørs.

2. Rådgivning: Det forventer SMV Digital

SMV Digital har selv nogle fornuftige guidelines for rådgivning, der dog både er meget brede og samtidig efterlader meget rum til fortolkning.

2.1 Potentialeafkla­rings­for­løb

Potentialeafklaringsforløb kan identificere, hvor virksomheden har størst potentiale for at indføre ny teknologi, hvilke teknologier der er relevante at investere i, samt udarbejdelse af businesscases. Se eksempler på aktiviteter i et potentialeafklaringsforløb til højre:

2.2 Solide strukturer sikrer præcise processer

Grunden til at vores projekter generelt går godt eller bedre end godt er, at vi med struktur og metode sikrer et solidt grundlag for vores projekter. Det gælder sådan set både jeg har rådgivet gennem SMV Digital, og alle vores andre kundeprojekter.

Eksempler på Potentialeafkla­ring

 • Kortlægning af arbejdsprocesser
 • Afklaring af om processer kan digitaliseres/automatiseres
 • Afklaring af forskellige barrierer for implementering
 • Afklaring af ændringer i forretningsmodellen som følge af digitalisering/automatisering
 • Udarbejdelse af kravspecifikation
 • Leverandøridentifikation og tilbudsindhentning
 • Udarbejdelse af business case
 • Afklaring af virksomhedens digitale sikkerhed
 • Projektledelse

(Listen er fra SMV Digital)

3. Sådan strukturerer vi vores rådgivning

Se hvordan velstruktureret rådgivning sikrer os, at vi når vores målsætninger i rådgivningsfasen.

Min rådgivnings­proces

Den overordnede proces

 1. Vi har et uforpligtende møde
 2. Rådgivningsaftale indgås
 3. Målsætninger opstilles
 4. Workshop gennemgår projektets detaljer
 5. I får en kravsspecifikation gennem kravpakke
 6. I er klar til at vælge leverandør
Peter står foran tavlen og fremfører en plan for et projekt
Læs med og se hvordan jeg plejer at strukturere vores forløb med SMV Digital

Strukturen i grove træk

 1. Indledende møde

  Formål: En kort afklaring af jeres projekt. Vil vi matche jeres behov som rådgiver?

 2. Forarbejde

  Formål: Afklaring af generelle behov for jeres løsning. Primære ønsker defineres. Undersøgelse af tekniske krav foretages.

 3. Workshop

  Formål: Beskrivelse af ønskerne til systemet i højere detalje. MVP defineres: hvad skal løsningen kunne i fase 1? Tekniske krav fremføres, og løsningens mål (økonomiske og andet) bliver fastlagt.

 4. Kravpakke udarbejdes

  Formål: Løsningen skal være klar til at blive udviklet. En kravpakke skrives af rådgiver og rådgiverens team på baggrund af workshop. Kravpakken som dokument bliver sendt til godkendelse hos kunden. Kunden kan bruge kravpakken til at indhente tilbud hos leverandører.

1. Indledende møde

Vi hører om projektet, og får afklaring på, om det er et projekt som mig og mit team kan hjælpe med.

Hvis vi er et godt match, og vi passer på projektet, så vil vi lave en rådgivningsaftale. Venter i på en SMV Digital pulje åbner, vil vi gerne bistå med hjælp til ansøgningen.

2. Forarbejde før workshop

Vi holder et møde, hvor de overordnede ønsker til systemets primære funktioner bliver præsenteret. Vi stiller spørgsmål til mål for løsningen (hvad er den ønskede return of investment, hvad er det vigtigste løsningen skal kunne, og er idéer til videreudvikling i fremtiden?)

På baggrund af mødet vil vi kigge på de overordnede ønsker og påbegynde en plan for hvordan disse ønsker kan realiseres. Før workshoppen sendes en agenda, der bliver godkendt af kunden, og et udkast til en aktørmodel vil være en del af forarbejdet.

Møde hos Acto
En fælles forståelse er det første skridt mod en veludviklet løsning

Vi gør kunderne klar til næste skridt

Mange tak for rigtig god og kompetent rådgivning om de tekniske muligheder samt beskrivelser af krav til den digitale klinik, user stories samt budget for næste skridt.

Trille Tang Dalsgaard

 • Forretningsudvikler & projektleder, Cervello

3. Til workshoppen

Vi inviterer kunden på en heldagsworkshop, hvor kunden medbringer repræsentanter for de aktører (relevante ansatte), der skal arbejde med systemet. Hermed sikrer vi, at vi kender til baggrunden for de ønskede funktioner. Hermed undgår man de fleste misforståelser, der i værste fald kan blive til dyre systemændringer senere.

Til workshoppen gennemgås løsningen fra start til slut. Jeg tager en del af mit udviklerhold med til workshoppen, så vi kommer med erfaring og en masse afklarende spørgsmål til hvordan ting skal løses i praksis.

4. Efter workshoppen

Efter workshoppen vil vi sende kunden en kravpakke, som beskriver de formelle funktionskrav til systemet, skrevet på en måde så både kunden selv og de udviklere der skal lave løsningen, kan forstå kravene til løsningen og hvordan kunden ønsker den skal udvikles.

Kunden er klar til udvikling af løsning

På baggrund af kravpakken, vil kunden være klar til at finde en leverandør og få udviklet systemet. Kravpakken er skrevet på en måde, så et udviklingshus vil kunne give et tilbud på systemet, og så det vil være nemt at søge midler fra SMV Digital til udviklingsfasen. Såfremt vi vurderer, at vi her hos Acto er en passende leverandør for projektet, giver vi også gerne selv et tilbud på udvikling af projektet.

Få en forståelig kravsspeci­fikation

Endnu en gang mange tak for den grundige og gennemarbejdede kravpakke til vores projekt. Det er virkelig godt, at I har skrevet den i et nemt og tilgængeligt sprog, som vi alle forstår. Det har været meget nemt at gå til.

Trille Tang Dalsgaard

 • Forretningsudvikler & projektleder, Cervello

Om Peter Heiberg

Jeg er direktør hos Acto, og har arbejdet med styring af software- og webprojekter siden 1997. Som iværksætter har jeg altid sat en ære i at lede projekter der giver værdi for mine kunder. Jeg tror på at vejen til succes bygger på tæt samarbejde og en fælles forståelse for hvordan vi når frem til projektets mål, og derfor har det altid været vigtigt for mig at kunne se mine kunder i øjnene.

Kontakt mig

Jeg er altid klar på at høre om dine digitale drømme, særligt hvis du står med et spændende projekt. Kontakt mig gennem Acto her eller ring til mig direkte på + 45 22 46 80 01

Peter Heiberg er direktør for Acto og godkendt SMV Digital rådgiver
Peter Heiberg er certificeret SMV Digital rådgiver og direktør for Acto.