XSLT

XSLT, Extensible Stylesheet Language Transformations er et XML-baseret sprog til transformering af XML-dokumenter og en del af W3C-standarden XSL.