Actos Proces

Et mål uden en plan er bare et ønske. Derfor kræver et godt samarbejde en struktureret proces. Vi forvandler det ønskede udfald til et realistisk mål. Se vores procesbeskrivelse i vores lille video, eller følg de 8 trin nedenfor for at se, hvordan vi går fra idé til og planlægning til et velfungerende IT-system.

Cookies er nødvendige for at kunne vise videon. Accepter marketing-cookies for at se videon.

1. Et møde om muligheder og forventninger

Vi mødes for at afdække jeres idéer og behov - og i den sammenhæng stiller vi jer en række indrammende spørgsmål. I vil møde en Seniorkonsulent, der sammen med vores Tekniske Chef eller en Senior Software Engineer danner sig et overblik over jeres projektidé.

Vi gennemgår idéens potentiale, projektets succeskriterier, budgettering og eventuelle teknologiske krav. Sammen danner vi en ramme om projektets muligheder og får forventningsafstemt i forhold til det forestående projekt, så vi kan se om vi er det rette match.

Step 2 konceptafklaring og brugerinterview

2. Koncept­afkla­ring gennem workshop og bruger­inter­view

Vi inviterer til én eller flere workshops for at afklare jeres koncept, tekniske krav, brugerbehov og krav til drift. Vi ønsker at interviewe alle relevante interessenter i virksomheden. Vi beskriver de enkelte brugeres behov i user stories, der fortæller hvad brugerne skal kunne og hvorfor.

Workshoppen har fokus på virksomhedens aktører, samt slutbrugerne af systemet. Det betyder at brugerne af systemet er med til at kortlægge funktionerne, hvilket forbedrer løsningen, fordi den følger det logiske arbejdsflow.

På baggrund af workshoppen udarbejder vi en kravpakke, som overordnet beskriver hele projektet.

Vi giver et tilbud ud fra user stories

3. Et tilbud ud fra user stories

I godkender kravpakken og user stories, så vi er sikre på vi har en fælles forståelse for funktionskrav til systemet. Ud fra den forståelse, og fra de user stories der definerer jeres arbejdsgange, kan vi udarbejde specifikationer for IT-systemet og et estimat, som vi præsenterer jer. Med i tilbuddet vil der også oplæg på drift og en vedligeholdelsesaftale af IT-systemet.

Vi skitserer jeres system

4. Systemet skitseres i en wireframe

Vi udvikler en simpel stregtegning af systemet, for at visualisere de aftalte userstories i kravpakken, så forståelsen af det som skal udvikles bliver mindre abstrakt. I godkender wireframen så udviklerne har et godt udgangspunkt til at designe brugerfladen i IT-systemet efter jeres behov.

I stedet for en simpel wireframe, kan det aftales, at der laves en Mock-up af IT-systemet. En Mock-up er en mere designet version af wireframen, som er tæt på hvordan det endelige IT-system vil se ud.

5. Vi udvikler jeres IT-system

Vi planlægger en agil proces, hvor vi arbejder på systemet i sprints af 2 ugers varighed. Formålet med den agile proces er at sikre projektets fleksibilitet, relevans, gennemsigtighed og effektivitet. På hvert sprint afholder vi et planlægningsmøde med jer, hvor det foregående sprint evalueres og det næste planlægges. Det betyder vi i samarbejdet har en fortsat forventningsafstemning der sikrer at funktionaliteten i systemet trin for trin passer på jeres behov. Med hvert sprint følger en sprintrapport, som viser jer, hvilke funktionaliteter, der er blevet implementeret i sprinten, hvilke opgaver der er tilbage og et burndown chart, der helt simpelt illustrerer fremdriften i IT-systemet.

Imens vi udvikler systemet, kan i tilgå jeres løsning på en testserver. Det betyder i har mulighed for at teste med det samme, hver gang en ny funktionalitet er blevet udviklet.

6. Systemet testes med en prototype

Vi tester løbende IT-systemet i samarbejde med jer. Når der ikke er flere opgaver tilbage i backloggen, afsluttes projektet med en accept-test fra jer. Projektet bliver lanceret på produktionsserveren når det er godkendt.

Der kan laves en aftale med et professionelt testhus, som løbende tester IT-systemet og kommer med feedback til os inden lancering.

7. IT-systemet lanceres

Når funktionerne er testet og godkendt, er jeres nye IT-system klar til brug. I kan nu oprette indhold og begynde at udrulle systemet til brugerne.

Kontakt Peter og hør om mulighederne for Software & Webudvikling hos Acto

8. Vedlige­holdel­se og eventuel videreudvik­ling

Efter at vi har overleveret jeres løsning, igangsættes den aftalte SLA (Vedligeholdelsesaftale). I har nu 1. level support til vores udviklingsteam, hvor vi kan tage hånd om nye ønsker, nye updates eller andre rettelser.

Bliv kontaktet for et uforpligtende møde

Lad os tage en kop kaffe og se, om vi er et muligt match. Udfyld formularen forneden, så sørger vi for at kontakte dig.

Løs ovenstående opgave for at bevise at du ikke er en spam-robot
Kontakt Peter Heiberg fra Acto