CONNEXII - StayInTouch

En kommune er ikke stærkere end summen af sine borgere. Med appen STAYINTOUCH bliver borgerne taget i hånden for at sikre en positiv udvikling i deres job, uddannelse eller praktikforløb.

Det handler om mennesker – så enkelt kan det siges. CONNEXII baserer meget af sit arbejde på gensidig forståelse - og det skinner igennem fra samtale til softwareløsninger. Erfaringer viser, at mennesker, der er i gang med et praktikforløb, ansat med løntilskud eller på opstart af en uddannelse i samarbejde med kommunen, har tendens til at falde fra, hvis de ikke får den rette støtte. Acto har hjulpet CONNEXII med at udvikle app’en STAYINTOUCH, der skaber relationer mellem borger og kommune.

STAYINTOUCH hjælper borgeren med at få struktur i hverdagen. Via borgerens smartphone kan konsulenter og mentorer støtte den enkelte med et individualiseret forløb. Med STAYINTOUCH kan kommunen skabe informationsflows med individualiserede beskeder, automatiske opringninger til fx morgenvækning, timeregistrering, smiley ordning i forhold til, hvordan er din dag gået og meget mere. Dette forløb understøtter borgerne med at få skabt kontinuitet i hverdagen.

Systemet er udviklet til både Android og iOS.

Gå til CONNEXIIs website

Teknologier

Når en borger ude hos en af vores mange tilknyttede kommuner åbner STAYINTOUCH app’en, ser han/hun kun toppen af isbjerget. Bagved ligger et kompliceret system, som ACTO har bygget, så det passer til alle vores ønsker til funktionalitet, fleksibilitet og ikke mindst sikkerhed.

Per Meldgaard - Adm. Direktør og Partner

Nærværende og individualise­ret support

STAYINTOUCH danner en platform for sikker kommunikation mellem kommunens konsulenter, den virksomhedsansvarlige og slutbrugeren og bliver dagligt brugt af mere end 100+ konsulenter fordelt over kommuner i hele landet. Flere kommuner er på vej, og flere borgere bliver hjulpet.

Kommunerne har forskellige arbejdsgange, rollefordelinger og måder at kommunikere med deres borgere på. Med GDPR forordningen stilles der skærpede krav til sikkerhed i kommunikationen med borgerne via korte beskeder (SMS). Dette har vi løst med STAYINTOUCH Beskedmodul, hvor beskederne krypteres og lever op til GDPR kravene.

Systemet indeholder bl.a. mulighed for:

  • En-til-en kommunikation og gruppebeskeder
  • Både app- og webløsning
  • Mulighed for at sende links til f.eks. videomøder direkte i Beskedmodulet
  • Rapporter som automatisk journaliseres i sagsbehandlingssystemet

Acto er stolte over at have hjulpet med at udvikle en app, der er med at få skabt en tryg og sikker ramme for opfølgning på udviklingsforløb for de involverede.

Projektansvarlig

Peter Heiberg

CEO / Partner

+ 45 22 46 80 01 ph@acto.dk