Razor

Razor er en markup-syntaks til indlejring. NET-baseret kode til websider. Razor-syntaksen består af Razor-markering, C# og HTML.